جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه مالی واعتباری اعتماد ایرانیان (درشرف تاسیس) در نوبت اول تشکیل شد جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه مالی واعتباری اعتماد ایرانیان (درشرف تاسیس) در نوبت اول روز جمعه مورخ 22/02/1391 از ساعت 9 صبح لغایت 14 برگزار گردید.
این جلسه بعداز حضور سهامداران محترم ومیهمانان ویژه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا.... مجید آغاز و پس از رسمیت جلسه و به حد نصاب رسیدن مجمع و حضور نماینده اداره تعاون با انتخاب رئیس سنی ، رئیس ، نایب رئیس ، منشی و ناظران مجمع، رسماً آغاز به کار کرد.

تعداد سهامداران حاضر        70%
از تعداد 22 نفر کاندیدای ثبت نام نموده افراد زیر با اخذ بیشترین آرا به سمت هیئت مدیره و بازرسین مؤسسه انتخاب گردیدند.

اسامی هیئت مدیره منتخب:

1 محمد مهدی پورسلیمی با اتخاذ1/95%
2 علی محمد کریم پور با اتخاذ 84%
3 احمد حاجی زادگان با اتخاذ 5/76%
4 مهدی حسام با اتخاذ 5/72%
5 سیدابراهیم موسوی موحد با اتخاذ 5/62%
6 نادر ناموری با اتخاذ 63%
7 علی حائری با اتخاذ 53%


اسامی بازرسین منتخب :

بازرس حقیقی قاسم عباسی با اتخاذ 63%
بازرس حقوقی مؤسسه پویندگان پارس حساب با اتخاذ 9%


                روابط عمومی مؤسسه مالی واعتباری اعتماد ایرانیان

www.etemadiranian.ir

نوشته شده در تاریخ شنبه 23 اردیبهشت 1391    | توسط:    | طبقه بندی: اخبار،     | نظرات()