تجمیع وادامه فعالیت برخی تعاونی های اعتبار به عنوان موسسه اعتباری در شرف تاسیس

 ۸ اسفند ۱۳۸۹

  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :در چهارچوب برنامه ساماندهی موسسات پولی غیر بانکی ، تعاونی های اعتبار ذیل با تامین حداقل سرمایه اولیه و با توافق و امضاء‌ صورتجلسه در یکدیگر تجمیع و به عنوان موسسه اعتباری در شرف تاسیس به فعالیت خود ادامه خواهند داد و محدودیت های اعمال شده علیه آنها مرتفع می گردد:
1- موسسه اعتباری فردوسی(در شرف تاسیس) شامل:
1-1- تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازنداران
1-2- تعاونی اعتبار وحدت خراسان رضوی
1-3- تعاونی اعتبار الزهرا خراسان رضوی
1-4- تعاونی اعتبار امیدجلین گرگان
1-5- تعاونی اعتبار بدرتوس خراسان رضوی
1-6- تعاونی اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه
1-7- تعاونی اعتبار پیوند مشهد
2- موسسه اعتباری پیشگامان(در شرف تاسیس) شامل:
2-1-شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد
2-2- تعاونی اعتبار ایرانیان( فارس)
3- موسسه مالی اعتباری کارسازان آینده شامل :
3-1- تعاونی اعتباری کارسازان آینده
3-2-تعاونی اعتباری آینده سازان حساس
4- موسسه اعتباری اعتماد ایرانیان(در شرف تاسیس) شامل:
4-1- تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان
4-2-تعاونی اعتبار دانش خراسان
4-3-تعاونی اعتبار رهگشای سبزوار
5- موسسه مالی  اعتباری مولی الموحدین شامل:
5-1- تعاونی اعتبار مولی الموحدین
5-2- تعاونی اعتبار بهمن ایثار(تحت تکلفل مولی الموحدین)
5-3- تعاونی اعتبار قائمین اقتصاد
تعاونی هاو موسسات مذکور مسئولیت تنظیم روابط حقوقی لازم فیمابین خود را بر عهده خواهند داشت و این روابط تاثیری بر حقوق مشتریان و اشخاص ثالت نخواهد داشت.
  همچنین علاوه بر تعاونی های اعتباری فوق ، تعاونی های اعتباری ثامن الائمه- تعاونی اعتبار عسکریه- تعاونی اعتبار میزان- تعاونی اعتبار ثامن الحجج ، تعاونی اعتبار فرشتگان وتعاونی اعتبار صالحین نیز با توجه به تودیع سرمایه اولیه می توانند به عنوان«موسسه اعتباری در شرف تاسیس » به فعالیت خود ادامه دهند.
  بدیهی است تمامی موسسات مزبور مکلف به رعایت مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی از جمله رعایت سقف نرخ های سود سپرده ابلاغی و عدم توسعه شعب می باشند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 اسفند 1389    | توسط:    | طبقه بندی: اطلاعیه ها، اخبار بانک مرکزی،     | نظرات()