تبلیغات
بانک قوامین - تاریخچه موسسه

موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان در یک نگاه

موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان در سال ۱۳۸۷ با پیگیری های مستمر شرکت بین المللی سرمایه گذاری فجر بهمن خراسان که متعلق به حدود ۳۰۰۰ نفر سهامدار از خانواده معظم شهدا، آزادگان، جانبازان، ایثارگران و بازنشستگان لشگری و کشوری و دیگر آحاد جامعه و خانواده های آنان می باشد، تقویت گردید و با افزایش سرمایه و اعمال مدیریت صحیح به رشد و شکوفایی قابل توجهی دست یافت،

لذا با توجه به گستردگی فعالیت و الزام تغییر نام فراگیر ، باهمت مدیران مجموعه با نام موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان توسعه یافت. این موسسه افتخار دارد در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قریب ۶۰۰ شعبه در سراسر کشور اقدام به ایجاد اشتغال و به کارگیری بیش از ۲۵۰۰ نفر نیروی جوان و همچنین افراد متعهد و متخصص امور بانکی کشور نموده است .

مدیران ارشد این موسسه با سرلوحه قراردادن توصیه های ارزشمند حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در آینده نزدیک گامی ارزنده در جهت رشد و بالندگی اقتصاد کشور پهناور ایران اسلامی برداریم.

اهداف موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان

اهداف این موسسه بر پایه باورهای دینی ، کارشناسی دقیق وتخصصی،همکاری و مشارکت های مردمی استوار و یقینا امر تعاون بر این اساس تضمین تحقق اهداف را به ارمغان خواهد آورد.
بدیهی است جذب وجوه نقد و منابع آزاد در اجتماع و سرمایه های سرگردان در قالب پس انداز و سپرده های بلندمدت و برنامه ریزی در راستای برنامه های توسعه اقتصادی کشور، ترویج و فرهنگ بانکداری اسلامی و ارایه خدمات و تسهیلات مالی واعتباری در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا حمایت از دست اند رکاران فعال در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی ، خدمات بازرگانی، مسکن ، خدمات بازرگانی ، ایجاد اشتغال در جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم از اهدافی هستند که در این موسسه به صورت بهینه سازی مستمر دنبال وبه اجرا گذاشته خواهد شد


پرداخت تسهیلات:

از آنجا که مسائل شرعی در موسسات مالی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد لذا کلیه تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی منطبق با قوانین عملیات بانکی بدون ربا انجام می شود. امیدواریم به فضل و عنایت الهی شاهد شکوفایی و فعالیت چشم گیر در عرصه های مختلف و در راستای سیاست های توسعه اقتصادی و عمرانی در سطح کشور باشیم .

خدمات موسسه